Stillads
Stillads

Container, skurvogn, stillads m.v. på veje

Hvis du har brug for at stille en container, en skurvogn, et stillads eller lignende på et vejareal, skal du have en tilladelse.

Opstilling af container, skurvogn, stillads og lignende på offentlige veje og private fællesveje kræver en tilladelse. Det gælder, uanset om der er tale om noget, du ejer, eller noget, du lejer.

Brug blanketten andetsteds på siden til at søge tilladelsen.

I ”Bekendtgørelse om anbringelse af beholdere og lignende genstande på vej” kan du læse, hvilke regler der skal overholdes, bl.a. vedrørende afmærkning og belysning.

Vær opmærksom på, at du er erstatningsansvarlig for ulykker, som er forårsaget af den opstillede container, skurvogn, stillads og lignende.

Vi gør også venligst opmærksom på, at vi kan inddrage tilladelsen, hvis vilkårene ikke overholdes.