Arrangement løb
Arrangement løb

Arrangementer på vejarealer

For at holde et arrangement såsom cykelløb, motionsløb, gadefest, gadeoptog og lignende helt eller delvist på et vejareal, skal du have en tilladelse.

Husk altid at søge tilladelsen i god tid, især hvis der er tale om større arrangementer.

Når du søger, skal du sørge for, at følgende oplysninger fremgår af ansøgningen:

  • Hvem der er ansvarlig for arrangementet
  • Navn, adresse og telefonnummer på foreningen eller virksomheden
  • Datoen samt start- og sluttidspunkt for arrangementet
  • Nærmere beskrivelse af arrangementet
  • Antal forventede deltagere
  • Kortmateriale, som angiver ønsker til vejlukninger, omkørsler og afspærringer.