Regler for parkering

Rådhusparkering
Rådhusparkering

Regler for parkering

Reglerne for parkering bliver både reguleret fra statens og kommunens side.

Nye parkeringsregler pr. 1. marts 2014

Du skal være opmærksom på nogle af de ændringer, der er trådt i kraft med de nye parkeringsregler. De vigtigste for parkering på offentligt område er givet her:

 • Inden for tættere bebyggede områder - dvs. inden for byzone skiltene - må du hverken standse eller parkere helt eller delvist på:
  • Fortov
  • Cykelsti
  • Gangsti
  • Midterrabat
  • Helleanlæg
  • Og lignende

Det vil sige, at du ikke må parkere uden for kørebanen, med mindre der er skiltet med andet.

 • Uden for byzone-områder må du standse eller parkere køretøjer med en tilladt totalvægt op til 3.500 kg helt eller delvist i yderrabatten og delvist på fortovet.
 • Hvis dit køretøj er havareret, må det kun holde samme sted i 18 timer, inden det efterfølgende anses for at være parkeret, og der evt. kan udstedes en parkeringsafgift.
 • Det er forbudt at standse eller parkere mindre end fem meter fra en cykelsti, der krydser en kørebane.

Ændringer, der vedrører parkeringsafgifter

 • Afgiften for at parkere ulovligt på en handicapparkeringsplads stiger fra 510 kr. til 1.020 kr.
 • Afgiften for at parkere foran en ind- og udkørsel, fx ved porte, stiger også fra 510 kr. til 1.020 kr.
 • Kommunen eller politiet kan fremover pålægge en parkeringsafgift på samme bil for hver gang, der er gået 24 timer. Dog kan du højst pålægges tre parkeringsafgifter for den samme overtrædelse. Hvis du holder ulovligt på samme sted i flere dage i træk, kan du altså få op til tre parkeringsafgifter.

Tidsbegrænset parkering

Når du parkerer på en af de offentlige parkeringspladser med tidsbegrænset parkering, skal du huske at indstille din parkeringsskive. Det er dit eget ansvar at indstille parkeringsskiven rigtigt, også ved brug af en automatisk parkeringsskive.

Parkerer du før tidsrummet med tidsbegrænset parkering og fortsætter ind i denne, skal parkeringsskiven indstilles til det tidspunkt, hvor tidsbegrænsningen begynder. Parkerer du f.eks. kl. 6 om morgenen og den tidsbegrænsede parkering er gældende fra kl. 8, skal du stille din parkeringsskive til kl. 8.