Parkeringslicens

Parkeringslicens
Parkeringslicens

Parkeringslicens

Månedskort

Med et månedskort kan du parkere på betalingspladserne på Jessens Mole, i Frederiksgade eller Voldgade.

Månedskortet kan købes af alle og koster 400 kroner om måneden.

Kortet skal placeres synligt i bilens forrude, og der gives ingen garanti for ledige pladser.

Parkeringslicens

Beboere og erhvervsdrivende indenfor zone 1 og zone 2, kan købe en licens, som giver ret til at parkere uden tidsbegrænsning på de offentlige parkeringspladser indenfor zone 2.

Parkeringslicensen er gældende på de tidsbegrænsede p-pladser, samt betalingspladserne. Licensen gælder dog ikke, hvor tidsbegrænsningen er under 1 time. Beboerne og de erhvervsdrivende skal have adresse indenfor området for at kunne erhverve licensen. For at de erhvervsdrivende kan købe en licens, må køretøjet alene anvendes erhvervsmæssigt, og ikke privat. Formålet med licenserne er at give indehaveren adgang til at parkere på lempeligere vilkår i nærheden af deres adresse.

Parkeringslicensen skal placeres synligt i køretøjets forrude.

Der gives ingen garanti for ledige pladser.

Licensen koster 400 kroner pr. år.

Parkeringsdispensation

Hvis du kun kan løse din arbejdsopgave ved at parkere tæt på arbejdsstedet, kan du søge om dispensation til parkering. Med dispensationen får du tilladelse til at parkere på pladser og langs veje, hvor der normalt ikke må parkeres, eller hvor der er tidsbegrænset parkering. Det kan fx dreje sig om følgende tilfælde:

  • Håndværkere (VVS-biler, montørbiler, værkstedsbiler o.lign)
  • Flyttebiler (inkl. private biler med trailer i forbindelse med flytning)
  • Køretøj, hvor kompressorudstyr eller andet er fastmonteret
  • Pressevogne
  • Enkeltstående offentlige arrangementer

Skal du have dispensationen til at gælde, hvor der er parkeringsforbud, kræver det politiets samtykke. Vi sørger for at indhente samtykket.

Du kan ikke få dispensation til almindelig parkering. Det betyder, at du ikke kan få tilladelse til at parkere tæt på arbejdsstedet, fordi dine materialer eller lignende ligger i køretøjet. I disse tilfælde bliver du nødt til at aflæsse køretøjet og parkere efter de almindelige regler for parkering.

Dispensationen følger den enkelte opgave, som der søges om. Der kan ikke gives en generel dispensation.

Dispensationen er gratis.