Parkeringskontrol
Parkeringskontrol

Parkeringskontrol

Svendborg Kommunes egne parkeringsvagter holder øje med de offentlige veje og pladser samt private fællesveje.

I Svendborg Kommune er det kommunens egne parkeringsvagter, der foretager parkeringskontrollen. Parkeringsvagternes arbejdsområde dækker alle offentlige veje og pladser samt de private fællesveje i hele kommunen.

Klage over en parkeringsafgift

Svendborg Kommune har Parkeringskontrol Nord til at administrere de afgifter, som kommunens parkeringsvagter pålægger. Hvis du ønsker at klage over en parkeringsafgift pålagt af Svendborg Kommune, skal den derfor sendes til:

Parkeringskontrol Nord
Fåborgvej 17
9220 Aalborg Ø
Telefon 70 11 22 23
mail@pnord.dk

Hvis du klager, skal du sørge for, at din klage som minimum indeholder følgende oplysninger:

  • P-afgiftens løbenummer/afgiftsnummer
  • Bilens registreringsnummer
  • Dit navn, adresse, postnummer og by
  • Årsagen til, at du synes, at du ikke skal betale en afgift

Får du ikke medhold i din klage, og undlader du at betale afgiften, vil sagen automatisk overgå til SKAT.

Hvis du er uenig i afgørelsen af din klage, kan køretøjets registrerede ejer eller bruger bede om at få sagen prøvet i fogedretten. Det kræver dog, at afgiften ikke er betalt.

Afgørelsen om den pålagte afgift kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed og er ikke omfattet af forvaltningslovens § 19, jf. færdselsloven, § 121, stk. 2.

Er parkeringsafgiften pålagt af et privat firma, skal du klage til det firma, der har udstedt afgiften.