Håndværkerparkering
Håndværkerparkering

Håndværkerparkering og dispensationer

Har I brug for at parkere jeres værkstedskøretøj i nærheden af arbejdsstedet for at løse jeres opgave? Så kan I købe en licens til håndværkerparkering på linket i spotboksen til højre

Med håndværkerparkeringslicens får I to muligheder for parkering:

  1. I kan parkere så længe som ønsket på kommunale parkeringspladser, hvor der er en tidsbegrænsning på mindst én time
  2. I kan parkere gratis på kommunale parkeringspladser, hvor der normalt skal betales.

Disse muligheder gælder dog kun, hvis I har brug for at parkere tæt på arbejdsstedet i forbindelse med udførelse af jeres arbejdsopgave.

Bemærk, bilen skal være registreret på gule plader med påført CVR nr.

Parkeringslicensen koster 400 kroner for et år.

Licensen bliver registreret ekektronisk i vores system, så der skal ikke ligge nogen synlig licens i bilen.

Parkeringslicensen gælder kun til det køretøj, den er købt til. Husk derfor at gøre alle jeres kolleger/medarbejdere opmærksomme på reglerne.

Vær opmærksom på at overtrædelse af vilkårene kan medføre, at I får en parkeringsafgift. Svendborg Kommune har også mulighed for at tilbagekalde licensen, hvis I ikke overholder vilkårene.

Parkeringsdispensation hvor parkering ikke er tilladt.

Hvis du kun kan løse din arbejdsopgave ved at parkere tæt på arbejdsstedet, kan du søge om dispensation til parkering. Med dispensationen får du tilladelse til at parkere på pladser og langs veje, hvor der normalt ikke må parkeres, eller hvor der er tidsbegrænset parkering. Det kan fx dreje sig om følgende tilfælde:

  • Håndværkere (VVS-biler, montørbiler, værkstedsbiler o.lign)
  • Flyttebiler (inkl. private biler med trailer i forbindelse med flytning)
  • Køretøj, hvor kompressorudstyr eller andet er fastmonteret
  • Pressevogne
  • Enkeltstående offentlige arrangementer

Skal du have dispensationen til at gælde, hvor der er parkeringsforbud, kræver det politiets samtykke. Vi sørger for at indhente samtykket.

Du kan ikke få dispensation til almindelig parkering. Det betyder, at du ikke kan få tilladelse til at parkere tæt på arbejdsstedet, fordi dine materialer eller lignende ligger i køretøjet. I disse tilfælde bliver du nødt til at aflæsse køretøjet og parkere efter de almindelige regler for parkering.

Dispensationen følger den enkelte opgave, som der søges om. Der kan ikke gives en generel dispensation.

Dispensationen er gratis.