Håndværkerparkering

Håndværkerparkering
Håndværkerparkering

Håndværkerparkering

Har I brug for at parkere jeres værkstedskøretøj i nærheden af arbejdsstedet for at løse jeres opgave? Så kan I købe en tilladelse til håndværkerparkering

Med tilladelsen får I to ekstra muligheder for parkering:

  1. I kan parkere så længe som ønsket på kommunale parkeringspladser, hvor der er en tidsbegrænsning på mindst én time
  2. I kan parkere gratis på kommunale parkeringspladser, hvor der normalt skal betales.

De ekstra muligheder gælder dog kun, hvis I har brug for at parkere tæt på arbejdsstedet for at løse jeres opgave!

Tilladelsen koster 1.200 kroner for et år.

Tilladelsen har form af et lille, rødt kort i samme størrelse som et kreditkort. Når I skal bruge det, skal I placere  det synligt og let læselig i køretøjets forrude. Der må ikke ligge andre parkeringstilladelser eller billetter, der kan skabe forvirring for parkeringskontrollen.

Tilladelsen gælder kun til det køretøj, den er købt til. Husk derfor at gøre alle jeres kolleger/medarbejdere opmærksomme på reglerne.

Vær opmærksom på, at overtrædelse af vilkårene kan medføre, at I får en parkeringsafgift. Svendborg Kommune har også mulighed for at tilbagekalde tilladelsen, hvis I ikke overholder vilkårene.

Bestil en tilladelse til håndværkerparkering

Svendborg Kommune arkiverer de indsendte oplysninger efter gældende arkiveringsregler og kan videregive dem til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med Svendborg Kommune.

Du kan læse mere om Databeskyttelses-forordningen og -loven på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk og på Svendborg Kommunes hjemmeside www.svendborg.dk.