Certificering
Certificering

Certificering af skovdriften

Svendborg Kommune drifter skovene bæredygtigt

I 2015 fik Svendborg Kommune, som den første fynske kommune, certificeret sin skovdrift efter standarderne for bæredygtig skovdrift, PEFC og FSC.

Certificeringens hovedformål er at sikre, at der ikke fældes mere træ i en skov, end skoven producerer. Skovdriften skal samtidig ske under hensyntagen til skovens naturværdier og rekreative værdier. Certificeringen stiller specifikke krav om udlægning af urørt skov og til mængderne af dødt ved, der skal efterlades i skoven. Det efterladte træ er til glæde for blandt andre svampe, insekter og fugle, der får bedre føde- og opholdsmuligheder.

For kommunens borgere betyder certificeringen, at de over en årrække vil se en mere varieret skov med et større naturindhold, især i områder med urørt skov.

Ved certificeringen er der udpeget 10% af kommunens samlede skovareal til urørt skov og  6,7 % af skovarealet til såkaldte biodiversitetsarealer, hvor beskyttelse af biodiversiteten har førsteprioritet frem for træproduktion. Der er udarbejdet målsætninger og procedurer for skovdriften og én gang årligt skal kommunen udarbejde og offentliggøre et resumé om skovdriften. Et uvildigt valideringsbureau skal så kontrollerer, at målsætninger og certificeringskrav er opfyldt.

Skovdrift har en meget lang tidshorisont, ofte 150 år og certificeringen sikrer kontinuitet i kommunens skovadministration, fordi skovdata gennem certificeringen føres videre til nye medarbejdere, der arbejder med kommunens skovdrift.

Svendborg kommunes ejer 290 ha. skov, der er fredskov.  Det betyder, at skoven skal plejes og opretholdes som skov.