Karlsmosen og Nældebjerg

I kanten af Svendborg Kommune nord for Stenstrup ligger Karlsmosen, der i 2001 blev genskabt efter at have været dyrket land i mange år. Mosen er blevet genskabt for at fjerne noget af det kvælstof, der via vandløbene løber mod havet. I mosen forsinkes vandet, og kvælstoffet i vandet kan omdannes til udskadeligt kvælstof på luftform.

Adgang
Ejerne på sydsiden af Karlsmosen har åbnet for adgang til 7 ha af dette naturskønne areal. Tag mod nord ad markvejen, der starter ved Assensvej 306, og ca. 400 meter længere fremme finder du et skilt, der viser vej til Nældebjerg. Med en højde på 82 meter byder Nældebjerg på en rigtig flot udsigt over området samt Egeskov Mølle og Slot. Der er også adgang mod nordøst over engen ned til søen i Karlsmosen.

Natur og fugleliv
I Karlsmosen kan du opleve et meget varieret fugleliv. Om vinteren raster mange grågæs og blisgæs i området, mens du om foråret kan opleve flere slags ænder, som f.eks. skeænder, krikænder og knarænder. Senere på foråret afløses ænderne af vadefugle som f.eks. tinksmed og brushane. Der er set ca. 150 arter i området, og ynglefuglene tæller bl.a. grågås, gøg og rørhøg.

Nældebjerg og engen ned til sø og mose afgræsses af kreaturer, der sikrer, at vegetationen holdes lysåben, så der kan komme en rig flora på overdrevet på bakken og på engen.