Vejlen og Noret på Tåsinge

Et lavvandet fjordområde beliggende på den vestlige del af Tåsinge med fugletårn og plancheudstilling. Et lavvandet fjordområde beliggende på den vestlige del af Tåsinge med fugletårn og plancheudstilling.

Stier: Sti fra P-pladsen til et fugletårn med planceudstilling. I øvrigt er området ikke tilgængeligt, men der er en fin udsigt fra dæmningen.Natur: Rigt fugleliv med mange vadefugle, ænder og gæs. Svendborg Kommune arbejder for at gøre levevilkårene for disse fugle endnu bedre ved at omdanne områder med tagrør til eng igen. Det sørger græssende kreaturer for. Herved vil engens planter også kunne brede sig på ny.


Om sommeren er der en naturlig, men ubehagelig lugt af rådne æg ud for vejlen. Lugten stammer fra lyserøde svovlbakterier, som finder grobund i opskyl af ålegræs og trådalger.

 

Landskab: Lavvandet fjordområde med rør, sump og eng. En lille havn findes på ydersiden af dæmningen.


Kultur: Materiale fra bakken, Bøgebjerg blev til dæmningen i 1904. Tidligere var der et vældigt leben ved den lille havn, når fragtbåden kom med foderstoffer fra Svendborg. I tre ud af fire huse ved Bøgebjerg har der været købmand.

Ejer: Fyns Statsskovdistrikt, 60 hektar.