klyder
klyder

Skarø

Skarø - oplagt til endagsture

Ophold og overnatning: Øen har en købmand, et spisested og primitiv lejrplads.

Friluftsaktiviteter: På beboerforeningens initiativ er der lavet fine afmærkede trampestier tværs over marker og langs havet, som giver adgang til spændende rundture og små fine rastepladser på øen. Der er gode fiskemuligheder langs kysten.

Landskab: Skarø er en ret flad ø med højeste punkt 9 meter. Det meste af øen er opdyrket undtagen de to strandenge, Revet i nord og Fælleden i syd.

Natur: Strandengene Revet og Fælleden samt den kilometerlange Skarø Odde ligger som udyrket natur og er levested for mange forskellige vadefugle bl.a. rødben og strandskade samt ynglekolonier af havterne og klyde.  Skarø Odde er også vildtreservat, og der er ikke adgang i fuglenes yngletid fra 1. marts til 15. juli. I flere af øens vandhuller lever grøn frø, strandtudse og grønbroget tudse. Der er lever ingen større rovdyr på øen, hvorfor haren har gode vilkår.

Kultur: Her har boet mennesker i stenalderen, men derefter har øen været dækket af skov og brugt til jagt for kongerne. Den sidste skov blev fældet i 1700-tallet, og øen blev bebygget.  I 1800-tallet blev øens jord delt mellem bønderne, så hver fik sin egen mark.

Transport: Du kan tage færge fra Svendborg til Skarø eller sejle dertil i egen båd.