Karlsmosen og Nældebjerg

På kanten af Svendborg Kommune nord for Stenstrup ligger Karlsmosen, der i 2001 blev genskabt efter at have været dyrket land i mange år. Mosen er blevet genskabt for at fjerne noget af det kvælstof, der via vandløbene løber mod havet. I mosen forsinkes vandet og kvælstoffet i vandet kan omdannes til udskadeligt kvælstof på luftform.

Adgang: Ejerne af 7 ha på sydsiden af Karlsmosen har åbnet op for adgang til dette naturskønne areal. Kør mod nord ad markvejen, der starter ved Assensvej 306. 400 meter oppe ad vejen finder du en lille P-plads. Herfra viser et skilt vej til Nældebjerg, der med en højde på 82 meter byder på en meget flot udsigt over området og Egeskov Mølle og Slot. Der er også adgang mod nordøst på engen ned til søen.

Natur: I Karlsmosen kan man opleve et meget varieret fugleliv. Om vinteren raster mange grågæs og blisgæs i området, mens man om foråret kan opleve mange slags ænder, som f.eks. skeænder, krikænder og knarænder. Senere på foråret afløses ænderne af vadefugle som f.eks. tinksmed og brushane. Der er set ca. 150 arter i området, og ynglefuglene tæller bl.a. grågås, gøg og rørhøg.

Nældebjerg og engen ned til mosen afgræsses af kreaturer, der sikrer, at vegetationen holdes lysåben, så der kan komme en rig flora på overdrevet på bakken og på engen.