Skov
Skov

Skove

Svendborg Kommune ejer 25 større og mindre skove fordelt i kommunen. Mange af skovene ligger meget tæt på Svendborg By. I alt udgør skovene knab 300 ha, hvilket svarer til ca. 300 fodboldbaner.

Kommunens skove drives ud fra principperne for bæredygtig skovdrift. Det betyder, at der tilgodeses flere hensyn med fokus på at bevare, beskytte og passe på naturen og samtidig drage nytte at de værdier, der findes i skoven. Det bæredygtige princip bygger på 3 væsentlige hensyn:  naturen, publikum og råræ som ressource.

For at kunne dokumentere, at skovene drives bæredygtigt, er alle skovene i 2015 blevet certificeret efter ordningerne PEFC og FSC. Dette stiller særlige krav til driften af skoven, hvor der tages særlige hensyn til at bevare og beskytte naturværdierne. Samtidig betragtes skovens træ som en værdifud ressource, der kan afsættes til træindustrien og ende som gulvbrædder, møbeltræ, tømmer eller flis til kraftvarmeværkerne.

Certificeringen betyder også, at der i kommunens skove er udlagt 10% af det samlede skovareal til urørt skov. I den urørte skov må der ikke ske nogle former for skovningsaktivitet. Den eneste undtagelse herfra er  fældning af træer, som er til fare for naboer til skoven eller for publikum, der færdes på stierne i skoven. Skovene får lov til at udvikle sig naturligt med det formål at højne biodiversiteten i området.

Skovene er åbne for alle hele året, døgnet rundt. Husk dog altid at have din hund i snor. Kun i Rødskebølle hundeskov må din hund gå uden snor.