Ørkild Voldsted
Ørkild Voldsted

Skove og naturområder

De kommunale skove og naturområder giver gode muligheder for både en stille vandretur, en løbetur eller en god cykeltur.

Du er meget velkommen til at besøge Svendborg Kommunes skove og naturområderne. Der er her gode muligheder for både en stille vandretur, en løbetur eller en god cykeltur. Svendborg Kommune ejer og administrer over 25 større og mindre skove og naturområder. Størstedelen af områderne ligger tæt ved Svendborg by. Skovene er overvejende frodig bøgeskov.

Det overordnede mål for kommunes skove er, at de som en vigtig del af de kommunale grønne områder skal give mulighed for et aktivt og varieret friluftsliv med gode naturoplevelser. Målsætningen betyder at det rekreative hensyn og naturhensynet, til enhver tid tilgodeses frem for træproduktion. Skovene skal drives ud fra bæredygtighedsprincippet, hvilket betyder, at skovene skal tilgodese flere hensyn, både publikum-, natur- og driftshensyn.

Alle kommunes skove og naturområder er åbne for publikum døgnet rundt året rundt. Til fods må du færdes overalt, og på cykel må du færdes på veje og stier. Hunde er velkomne, når disse føres i snor. Hvis du vil holde et arrangement for over 30 personer, skal du søge om tilladelse i Borgerservice eller under Selvbetjening.

Gl. Hestehave og Hallindskoven

Svendborg Kommunes største skovområde er skovene Gl. Hestehave, Hallindskoven, Stævneskoven og Christiansminde. Det samlede skovområde er på ca. 100 ha. svarende til ca. 150 fodboldbaner. Gl. Hestehaveskoven er en ung skov, som tidligere har været frugtplantage.

Skoven er primært ung bøgeskov med en central kerne bestående af et stort åbent græsareal med flere gamle gravhøje. Ved gravhøjene finder du fin information om gravhøjene og den danske kulturarv. Hallindskoven er en ældre og mere varieret skov med både nåletræer og løvtræer og fine stisyster til både gående og cyklister.

Sofienlund

Sofienlundskoven ligger i den vestlige del af byen og har indtil 2007 været privatejet af Hvidkilde Gods. Skoven er overtaget af Svendborg Kommune i forbindelse med byudviklingsprojektet Tankefuld, hvor Sofienlund Skov kommer til at indgå som en bynær skov med stor rekreativ betydning for den nye bydel. Skoven er en meget varieret skov på 45 ha. Der er i skoven et stisystem bestående af mange små stier, som er gode både at gå, løbe og cykle på.

Skansen ved Vindebyøre

På den nordligste spids af Tåsinge ligger et særligt skønt naturområde på ca. 27 ha, kaldet Vindebyøre. Skansen, som er den yderste græsklædte odde, er et overdrev, der bliver afgræsset med kreaturer for dermed at bevare området som et åbent græsareal. På overdrevet findes mange spændende blomster og buske. Bagved Skansen ligger Vindeby Nor, som er en lav fugtig strandeng, der ligesom odden er yngleplads for mange fugle. Fra Skansen kan du nyde den fantastisk flotte udsigt over Svendborg Havn og følge med i skibstrafikken på Svendborg Sund.

Skovmølleskoven

Skårup Skovmølle har lagt navn til Skovmølleskoven (25 ha), som ligger i udkanten af Svendborg øst på vej mod Skårupøre. På Skårup Skovmølle har Svendborg Natur- og Miljøskole til huse. Skolen laver naturaktiviteter og naturskoleundervisning for Svendborg Kommunes skoler.

Skovmølleskoven er en ung skov, varieret skov med både bøg, eg, normandsgran og ær. Ved naturskolen findes der også toiletter.

Ørkild Voldsted og Mølledammene

Danmarks største voldsted ligger lige ved Rottefælden Skov i Svendborg centrum. Ørkild Voldsted er et stort voldsted efter en stor borg, som blev bygget i 1100-1200-tallet, formodentlig af Valdemar den Store. Borgen brændte i 1534 under Grevens Fejde og har siden da ligget som et stort voldsted midt i byen. Voldstedet holdes i dag fri for bevoksning af de får, som græsser på voldstedet. Ved at holde arealet fri for bevoksning vil voldstedet fremstå tydeligt i landskabet og vidne om Svendborgs tidlige historie.

Andre skove

Besøg også andre af kommunens skove og naturområder, bla. Lille Eng ved Kogtved Vandmølle, de små skove i Svendborg: Rottefælden, Troldeskoven, Store Byhave Skov og Kobberbæksskov.