Køer på græs
Køer på græs

Mindre dyrehold

- Ikke erhvervsmæssigt dyrehold

"Heste, grise, køer og får..."

Bor du i byzone eller i landzone? Find din adresse på kortet her.

Du må have et mindre dyrehold uden tilladelse fra kommunen i landzone. Reglerne er indviklede, men i store træk gælder, at du først skal anmelde dit dyrehold, hvis du har mere end:

  • 4 heste med føl eller
  • 10 får med lam eller 10 geder med kid eller
  • 2 køer med kalve eller 4 andre slags kvæg eller
  • 2 søer med smågrise eller 15 slagtesvin eller
  • 30 høns eller
  • 4 hunde med hvalpe

I byzone og sommerhusområder er det ikke tilladt at have dyr som heste, grise, køer, får og geder, men i særlige tilfælde kan du få dispensation af kommunen. Du kan mere i folderen "Gode råd og regler for hobbydyrehold", se nedenfor. 

Du må gerne holde høns i byzone og sommerhusområder, se mere i Svendborg Kommunes "Forskrift for fjerkræhold", se nedenfor.

Du kan anmelde dit dyrehold på skemaet "Anmeldelse af dyrehold", øverst til højre. 

Du kan finde de gældende regler for hobbylandbrug og erhvervsmæssigt dyrehold på Retsinfo.dk under Miljøaktivitetsbekendtgørelsen og Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.