Fjerkræhold i byzone

Hvis du ønsker at have et fjerkræhold (’hønsehold’) i byzone eller et sommerhusområde, skal du være opmærksom på følgende regler fra Svendborg Kommunes "Forskrift for fjerkræhold", som er vedlagt nederst:

Du må højst have ti voksenfugle i et hønsehold, eller andre fjerkræhold med fugle af samme størrelse som høns.

Fuglene må ikke færdes frit. Derfor skal der etableres både hus og indhegnet gård til fuglene.

Eventuelle støjgener fra fjerkræholdet skal begrænses ved at holde fuglene inde i et mørklagt hus fra kl. 22.00 om aftenen til 07.00 om morgenen – lørdage, søndage og helligdage dog til kl. 08.00 om morgenen.

Der skal være mindst 2,5 meter mellem skellet og eventuelle nyetablerede bygninger til fjerkræet og den indhegnede gård, medmindre der er etableret et tæt og solidt hegn i skellet.

Hvis du skal etablere en bygning til fjerkræholdet, skal det leve op til kravene i bygningsreglementet.

Fjerkræholdet må ikke give anledning til lugtgener hos naboerne. Derfor skal gødningen enten fjernes fra ejendommen, opbevares i lukkede beholdere, komposteres eller nedmuldes, men uden at det kan give anledning til at forurene grundvand, jord eller overfladevand.

Desuden skal foderet opbevares, så det ikke tiltrækker rotter.