Musik

Musik

Svendborg har gennem mange år haft et rigt og mangfoldigt musikliv. Den musikalske fødekæde lever gennem musikundervisning, foreninger, kor, orkestre, spillesteder, festivaler og er med til at understrege Svendborgs ry som Musikkens By.

Svendborg Musikråd behandler ansøgninger vedr. tilskud til musik og står derudover bag en række konkrete aktiviteter

  • Slå ørerne ud  -  koncerter for skoleelever
  • Det´ klassisk – klassisk musikscene
  • Musikvejviseren ”Svendborg – Musikkens by”
  • Stadsensembleordningen

Spillesteder og musikforeninger er med til at opretholde det omfattende og varierede koncerttilbud, der kendetegner det sydfynske musiklandskab ugen rundt – året rundt.