SIS Talentpulje for børn og unge under 25 år

SIS logo - bred canvas

SIS Talentpulje for børn og unge under 25 år

Sport og Idræt i Svendborg

Retningslinjer:

Puljen henvender sig til børn og unge under 25 år, og talentet eller talenterne skal kontinuerligt vise, at udviklingen peger hen mod deltagelse i nationale og internationale mesterskaber.

Sport og Idræt i Svendborg  Talentpulje er skabt som et økonomisk tilbud til de talentfulde unge aktive, hvor Sport og Idræt i Svendborg i samspil med de aktive/træner/klub forsøger at optimere på den idrætslige udvikling, så man sammen arbejder hen mod opfyldelse af den aktives fulde potentiale.

Sådan kommer man i betragtning til støtte:

Ansøgningen skal fremsendes af klubben/foreningen.

Som enkeltpersen: Ansøgningen skal beskrive ansøgerens aktuelle idrætslige formåen og status og indeholde omtale af den forestående aktivitet og hvilken mulighed, der ved deltagelse er for at opnå forbedrede resultater.

Som hold: Ansøgningen skal beskrive holdets aktuelle idrætslige formåen og status og indeholde omtale af den forestående aktivitet og hvilken mulighed det giver holdets udøver at udvikle deres videre udviklingspotentielle.

  • Budget skal vedlægges ansøgningen, herunder opdelt  i deltagelse, transport, ophold, forplejning og evt. andre udgifter.
  • Ansøgningen fremsendes til Sport og Idræt i Svendborg´s kasserer.
  • Benyt ansøgningsformular her på siden.
  • Efter Sport og Idræt i Svendborg behandling af ansøgningen fremsendes svar/tilsagn til klubben og endelig udbetaling sker efter fremsendelse af dokumentation for deltagelse og afholdelse af udgifter til Sport og Idræt i Svendborg´s kasserer.
  • Der kan ske reduktion i tilsagte støtte, hvis grundlaget for støtte er ændret.
  • Støtten udbetales til/overføres til klubben/foreningen.
  • Ansøgningen skal være fremsendt til Sport og Idræt i Svendborg inden deltagelse eller inden projektet starter.
  • Kun i ganske særlige tilfælde kan ansøgningen imødekommes – hvis den fremsendes efter deltagelse eller projektets afslutning.
  • Vedtaget på bestyrelsesmødet den 12. september 2017.

Gældende fra 2018.

SIS er ændret til Sport og Idræt i Svendborg, på Repræsentantskabsmøde i marts 2018 og er rettet i ovennævnte vilkår.