Svendborg Musik Udvalg

Svendborg Musik Udvalg

Musiklivet i Svendborg er en stor del af Svendborgs dna, og det skal kunne høres og ses. Det vil man  i Kultur- og Fritidsudvalget i højere grad gerne være garant for.

Et kommunalt musikudvalg skal derfor ikke ses som en utilfredshed med den måde, som foreningen Svendborg Musikråd har forvaltet den kommunale bevilling til musik-aktiviteter på, siger Lars Erik Hornemann formand for Kultur og fritidsudvalget.

Vi har tværtimod stor respekt for det store stykke arbejde, Svendborg Musikråd gennem mere end et kvart århundrede har gennemført, for at musiklivet har kunnet blomstre og udvikle sig. Et utal af dedikerede og engagerede musikmennesker har helt i musikens ånd lagt rigtig mange timer i rådet.

Men såvel kommunen som foreningen må også konstatere, at der i opgaven ligger et stort administrativt stykke arbejde, som nemmere håndteres i en kommunal forvaltning end i en forening, der arbejder frivilligt.

Der har derfor haft en god og frugtbar dialog med Svendborg Musikråd om, hvordan vi bedst muligt kan støtte musiklivet.

Man er i fællesskab nået frem til, at Svendborg Kommune hjemtager opgaven og opretter et kommunalt musikudvalg primo 2019. Derfor et Musikudvalg....

 

Fakta om Svendborg Musikudvalg.

Udvalget har til formål at fremme musiklivet i Svendborg kommune og medvikre til at samordne og styrke den musikalske virksomhed

 

Udvalget skal....

Fremme alsidighed, kvalitet og fornyelse i overensstemmelse med kommunens musikpolitik

Rådgive og informere foreninger, organisationer og enkeltpersoner i musikpolitiske spørgsmål

Udmønte kommunens årlige rammebeløb til musikaktiviteter i overensstemmelse med retningslinier godkent af Kultur og Fritidsudvalget

Musikudvalget udarbejder til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse, retningslinier for uddeling af tilskud.

 

Yderligere info ved Kultur og Fritid - mrk. henvendelsen Lili Jensen - benyt skriv sikkert øverst til højre på siden

Se også de vedhæftede bilag.