Kulturkanon
Kulturkanon

Svendborg kulturkanon

Mange mennesker har været involveret i tilblivelsen af Svendborgs kulturkanon.

I efteråret 2015 kunne borgerne nominere og sidenhen stemme på forslag til Svendborg Kommunes kulturkanon.

I løbet af 2016 blev debatten udfoldet i kølvandet på afstemningen. Et fagkyndigt udvalg fik ved samme lejlighed til opgave at kvalificere forslagene fra borgerafstemningen. Dette resulterede i et udvidet forslag til en kulturkanon på 70 emner.

Disse forslag har været debatteret i offentligheden, og i oktober 2016 besluttede Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget den endelige sammensætning af kulturkanonen.

Se Svendborgs kulturkanon hjemmeside her