Om BUK

Børnekulturelt Netværk er et netværk med en styregruppe og en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra en række af byens kunst- og kulturinstitutioner samt andre aktører der arbejder med børn, unge og kultur i Svendborg Kommune. På denne side findes nærmere oplysninger om netværkets visioner, arbejde, organisering og medlemmer.