Idrætsforeninger

Idrætsforeninger

Svendborg Idræts Samvirke er idrætsforeningernes paraplyorganisation, som repræsenterer foreningerne og er høringspart i Svendborg Kommune omkring de idrætspolitiske beslutningsprocesser. Anlæg, prioritering af faciliteter, budgetter og idrætspolitisk udvikling indgår som en væsentlig del af samvirkets arbejdsområde. I samarbejde med Folkeoplysningsudvalget arbejder Svendborg Idræts Samvirke med at understøtte foreningsudvikling, implementering af Idrætspolitikken og udarbejde forslag til forsøgsog udviklingspuljer. Endvidere administrerer samvirket de afsatte kommunale midler til kursustilskud og talentudvikling, som er rettet mod alle idrætsforeningerne. I forhold til den åbne skole giver skolernes mange idrætslektioner mulighed for et endnu tættere samarbejde, Svendborg Idræts Samvirke og skolerne imellem. Samvirket vil arbejde med forslag til, hvorledes foreningslivet kan indgå i et skolesamarbejde, hvor foreningerne får mulighed for at præsentere deres idræt for børn og unge samt bidrage med faglige kompetencer. Svendborg Idræts Samvirke er repræsenteret i Haludvalget, Eliterådet, SkoleLab, Svendborg Vandrerhjem og Folkeoplysningsudvalget. Endvidere indgår samvirket i planlagte møderækker med formændene for Erhvervs-, Beskæftigelses- og Kulturudvalget samt Folkeoplysningsudvalget, hvor der foregår gensidig information og dialog om idrætspolitiske forhold

Under SIS finder du ligeledes en samlet liste over Idrætsforeninger i Kommunen 

Link til: Svendborg Idræts Samvirke foreninger