Honorarstøtte 2018

Honorarstøtte til Rytmiske spillesteder og musikforeninger i Svendborg Kommune.

Puljen De frie kulturmidler
Puljen støtter spillesteder og musikforeninger i Svendborg Kommune, der har en kontinuerlig præsentation af rytmisk musik med professionel/kunstnerisk tyngde. Der kan søges til musikerhonorar.


Kriterier for honorarstøtte

Svendborg Kommunes betingelse for tildeling af honorarstøtte til rytmiske spillesteder/musikforeninger er at:

· der afholdes mindst ti koncerter årligt fordelt på mindst seks måneder

· der tages entré til de støttede koncerter

· der ydes professionel tarifmæssig honorering af de medvirkende musikere ved de koncerter, der søges om støtte til. På forlangende skal dette efterfølgende kunne dokumenteres

​. der er offentlig adgang til koncerterne

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen for honorarstøtte for 2020 er 1. august 2019, til behandling på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 2. september 2019.
Svendborg Musikudvalg foretager en kunstfaglig kvalitetsvurdering af de indkomne ansøgninger på deres møde den 20. august 2019.
 

Bemærk: Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik skal ansøges om honorarstøtte 2020 senest 1. oktober 2019.
Spillestedet/foreningen skal selv søge i rette tid.

 

Sådan søges der
Følgende ansøgningsskemaer anvendes. Herudover skal vedlægges regnskab 2018.

Bilag 1: Ansøgning om honorarstøtte 2020
Bilag 2: Koncerter i 2019
Bilag 3: Aftalte og ønskede koncerter, der søges tilskud til i 2020
Bilag 4: Budget for 2020

Ansøgningen indsendes pr. mail med bilag, der er konverteret til pdf-format til Svendborg Musikudvalg, lili.jensen@svendborg.dk

Ansøgninger, der ikke indeholder de krævede oplysninger, vil ikke blive behandlet.