Sommerferieaktiviteter - har du en ide - vi ses i 2020

Sommerferieaktiviteter 2016
Sommerferieaktiviteter 2015

Sommerferieaktiviteter - har du en ide - vi ses i 2020

Foreninger og klubber indbydes igen i år til at deltage i sommerferieaktiviteter.

Nu skal der arrangeres sommerferieaktiviteter for børn og unge i den skolesøgende alder. Foreninger og klubber indbydes igen i år til at deltage i sommerferieaktiviteter.

Aktiviteterne afvikles i perioden fra den 29. juni til 7. august 2019 (ugerne 27 -  medio 32).

Vi tænker, at aktiviteterne tilbydes i en weekend eller nogle dage/uger i 2 - 4 timer i dagtimerne.

Der ydes tilskud på 90 kr. pr. instruktørtime og tilskud til materialer i begrænset omfang. Tilskud ydes ikke til udgifter i forbindelse med fortæring, sodavand m.v.

Det er kun godkendte folkeoplysende foreninger, der kan modtage tilskud.

Det er desuden en forudsætning for at kunne søge tilskud, at deltagerbetalingen maksimalt udgør 25 kr. pr. aktivitetstime, samt at foreningen afgiver lovpligtig erklæring om indhentelse af børneattester i forbindelse med ansøgningen.

Ansøgningsfrist: 15. marts 2019

Benyt digitalt ansøgningsskema. Ansøgningen vil blive behandlet på Folkeoplysningsudvalgets møde den 25. marts 2019.

Kontakten til børn og unge sker via en flyer, som de får udleveret på skolen. Flyeren vil henvise til program på www.aktivsvendborg.dk.

Vær opmærksom på, at rubrikken vedrørende tekst til program er udfyldt nøjagtigt, da den vil danne grundlag for beskrivelsen af jeres aktivitet. Vi vil meget gerne have tilsendt 1 - 2 fotos pr. aktivitet. Disse kan sendes til kulturogfritid@svendborg.dk

Vi håber, at rigtig mange vil bakke op om sommerferieaktiviteterne 2019.