Halleje - tilskud til foreninger

Halleje - tilskud til foreninger

Foreninger i Svendborg Kommune:

Foreninger kan leje idrætshaller for 90 kr. pr. aktivitetstime og birum for 30 kr. pr. aktivitetstime.

Godkendte folkeoplysende foreninger:

Foreninger kan leje idrætshaller for 90 kr. pr. aktivitetstime.

Heraf betaler Folkeoplysningsudvalget et lokaletilskud på 30 kr. pr. aktivitetstime for de af udvalget godkendte timer.

Foreninger kan leje birum for 30 kr. pr. aktivitetstime.

Heraf betaler Folkeoplysningsudvalget et lokaletilskud på 2,50 kr. pr. aktivitetstime for de af udvalget godkendte timer.

Klublokaler stilles gratis til rådighed.

I halordningen fratrækkes der ikke i lokaletilskuddet for medlemmer på 25 år og derover.

Eventuel udvidelse af timetal kan kun ske efter godkendelse i Folkeoplysningsudvalget.

Tilskud til leje af private haller/haller uden for Halordningen gives kun efter forudgående godkendelse i Folkeoplysningsudvalget.

Procedure:

Ansøgning om sæsontimer i haller fremsendes senest 15. marts forud for sæsonen, som løber fra august-juli.

Haludvalget godkender fordelingen af træningstimer efter indstilling fra de enkelte halbestyrelser.

Det samlede aktivitetstimetal kan ikke udvides uden forudgående godkendelse i Folkeoplysningsudvalget.