Renoveringspulje til vedligehold af klubhuse

Renoveringspulje til vedligehold af klubhuse

Alle folkeoplysende foreninger, som har til huse i egne klubhuse, kan søge tilskud fra puljen til renovering af klubhuse.

Der kan ansøges om:

  • Udvendig renovering af klubhuse
  • Indvendig og udvendig energirenovering af klubhuse

Størrelsen på puljen fastsættes hvert år i forbindelse med godkendelse af budgettet for Svendborg Kommune.

Folkeoplysningsudvalget har nedsat et underudvalg, som sagsbehandler ansøgningerne og indstiller til Folkeoplysningsudvalget.

Underudvalget vil holde møde 2 gange årligt (maj og november), hvor indkomne ansøgninger vil blive behandlet.

 

Procedure:

Foreninger med klubhus kan sende ansøgninger løbende - benyt digitalt ansøgningsskema. Ansøgningerne samles og forventes behandlet af Folkeoplysningsudvalget på møde i maj og november.

Ved ansøgninger over 10.000 kr. skal der indhentes tilbud fra to firmaer.

Der stilles krav om, at foreninger yder medfinansiering på minimum 20 % af projektets samlede udgifter.

Projektet skal være påbegyndt senest 5 måneder efter, bevillingen er givet. Når projektet påbegyndes, skal foreningen angive en slutdato for projektet til Kultur og Fritid. Sker dette ikke, går det ansøgte beløb tilbage til puljen. Foreningen kan i særlige tilfælde søge om udsættelse.