Klubhusordning i Svendborg Kommune

Klubhusordning i Svendborg Kommune

I klubber med medlemmer under 25 år, kan der søges om tilskud fra Klubhusordningen.

Klubhusordningen giver mulighed for medarbejderansættelse til vedligeholdelse og drift af klubhus/lokale.

Som udgangspunkt skal en ansættelse kunne påvise en effekt i form af færre udgifter til køb af eksterne tjenesteydelser til vedligeholdelse af klubhuset samt til fornødent tilsyn.

Uddybende og begrundet ansøgning med beskrivelse af behovet kan hvert år med frist den 15. marts sendes til Folkeoplysningsudvalget.

Det maksimale tilskud fra Klubhusordningen udgør 60% af lønsummen.
Der fradrages procentvis i tilskuddet for andel af foreningens aktive medlemmer over 25 år.


Beregning af den maksimale timeløn tager afsæt i overenskomstmæssig timeløn for en kommunal servicemedarbejder.

Forinden ordinær ansættelse af medarbejder i klubhusordningen sker, skal muligheden for ansættelse af medarbejder i flexjob/skånejob være afsøgt i samarbejde med Svendborg Kommune, Jobcentret.

Det pointeres, at en evt. ansættelse af en medarbejder alene administreres af foreningen.

 

Halordning for foreninger

Foreninger i Svendborg Kommune

Foreninger kan leje idrætshaller for 90 kr. pr. aktivitetstime og birum for 30 kr. pr. aktivitetstime.

 

Godkendte folkeoplysende foreninger:

Foreninger kan leje idrætshaller for 90 kr. pr. aktivitetstime.

Heraf betaler Folkeoplysningsudvalget et lokaletilskud på 30 kr. pr. aktivitetstime for de af udvalget godkendte timer.

Foreninger kan leje birum for 30 kr. pr. aktivitetstime.

Heraf betaler Folkeoplysningsudvalget et lokaletilskud på 2,50 kr. pr. aktivitetstime for de af udvalget godkendte timer.

Klublokaler stilles gratis til rådighed.

I halordningen fratrækkes der ikke i lokaletilskuddet for medlemmer på 25 år og derover.

Eventuel udvidelse af timetal kan kun ske efter godkendelse i Folkeoplysningsudvalget.

Tilskud til leje af private haller/haller uden for Halordningen gives kun efter forudgående godkendelse i Folkeoplysningsudvalget.

 

Procedure:

Ansøgning om sæsontimer i haller fremsendes senest 15. marts forud for sæsonen, som løber fra august-juli.

Haludvalget godkender fordelingen af træningstimer efter indstilling fra de enkelte halbestyrelser.

Det samlede aktivitetstimetal kan ikke udvides uden forudgående godkendelse i Folkeoplysningsudvalget.