Organisationer og samarbejder

Sport og Idræt i Svendborg (SIS) Børne- og ungdomsorganisationer –Spejdere (BUS)

Folkeoplysningsudvalget afsætter årligt midler til drift af samrådene.

Svendborg Kommune har indgået samarbejdsaftaler med SIS og BUS.

 

Kursusvirksomhed

Der afsættes midler til kurser.

Kursusmidler administreres af samrådene i henhold til de af Folkeoplysningsudvalget godkendte retningslinjer for tilskud til kurser.

 

Talentudvikling

Der afsættes midler til talentudvikling til idrætsforeninger.

Midlerne administreres af Sport og Idræt i Svendborg i henhold til de af Folkeoplysningsudvalget godkendte retningslinjer for tilskud fra talentpuljen.

 

Politisk samarbejde

For at sikre tæt kontakt mellem foreningslivet og politikere holdes der, med hvert af samrådene, 2 årlige møder. I møderne deltager formanden for Kultur- og Fritidsudvalget, formanden for Folkeoplysningsudvalget, formænd for samrådene og Kultur og Fritid.

 

Svendborg Eliteråd

Svendborg Eliteråd varetager projekter i relation til Svendborg Kommunes samarbejdsaftale med Team Danmark.

Formålet i samarbejdsaftalen er primært at varetage arbejdet med at sikre de bedst mulige rammer for talentudvikling og eliteidræt.