Medlemstilskud

Der afsættes hvert år en pulje til medlemstilskud til børn og unge 0-24 år.

Folkeoplysningsudvalget fastsætter hvert år i forbindelse med budgetlægningen størrelsen af beløbet for medlemstilskuddet.

I 2019 udbetales der maksimalt 125 kr. pr. medlem.

Der afsættes en buffer til nye foreninger m.v.

Alle godkendte frivillige folkeoplysende foreninger kan søge medlemstilskud til børn og unge fra 0-24 år.

Nye foreninger, der godkendes i tilskudsåret, kan søge medlemstilskud fra godkendelsestidspunktet. Medlemstilskuddet beregnes forholdsmæssigt fra godkendelsestidspunktet.

Medlemstilskud pr. medlem kan ikke overstige størrelsenforeningens kontingent.

For frivillige folkeoplysende handicapforeninger udbetales medlemstilskud til alle medlemmer uanset alder.

Procedure

Foreningerne skal ansøge om udbetaling af medlemstilskud senest den 15. marts.

Benyt digitalt ansøgningsskema under "Læs også" her på siden.

Opgørelse over medlemstal foretages pr. 31.12 året før.

Medlemmer, der har været aktivt kontingentbetalende i 3 måneder i optællingsåret, kan medregnes i opgørelsen.

For at kunne modtage medlemstilskud, skal foreningen afgive en erklæring om indhentning af børneattest. Erklæringen afgives digitalt, når der søges tilskud via det digitale ansøgningsskema. 

Der medsendes ikke bilag til ansøgningen, men der kan foretages stikprøvekontrol.

Udbetaling af medlemstilskud sker i april/maj.

Hvis der ikke søges rettidigt, kan foreningen ikke forvente at få tilskud.