Ansøgninger vedr. anlægsprojekter til idræt og bevægelse

Svendborg Kommune modtager løbende henvendelser fra foreninger og andre interessenter på idræts- og bevægelsesområdet omkring etablering af nye faciliteter til idræt og bevægelse, som der ikke er afsat særskilte midler til.

Tidligere har der ikke været beskrevet en fast arbejdsgang for, hvordan foreninger, borgere og øvrige interessenter kan søge Svendborg Kommune om tilskud til denne type projekter, eller for hvor og hvordan denne type sager behandles politisk.

Derfor samles sagsbehandlingen nu, hvilket betyder, at foreninger, borgere og andre interessenter har mulighed for at indsende beskrevne anlægsprojekter på idræts- og bevægelsesområdet i Svendborg Kommune. Denne nye procedure skal sikre lige vilkår for alle projekter.

Foreninger, borgere og andre interessenter har mulighed for at indsende beskrevne projekter på idræts- og bevægelsesområdet i Svendborg Kommune. Alle indkomne projekter vil blive videresendt til politisk drøftelse næste gang foråret 2020. Dato for ansøgningsfrist vil blive meldt ud her på siden.

Det skal understreges, at der ikke er afsat særskilt økonomi til at realisere nye projekter. Det betyder, at det alene er en politisk beslutning at afsætte økonomi til nye projekter.  

For at projekterne bringes videre til politisk behandling, skal der fremsendes en fyldestgørende projektbeskrivelse med nedenstående indhold:

Projektbeskrivelsens indhold:

  • Formål, visioner og tanker bag projektet?
  • Beskrivelse af projektets indhold, hvor placeres projektet, hvilke aktiviteter muliggøres?
  • Målgruppebeskrivelse, hvem får gavn af projektet?
  • Eventuelle samarbejdspartnere?
  • Et budget med det ansøgte beløb og et overblik de samlede udgifter til etablering af projektet samt de forventede driftsudgifter?
  • Medfinansiering – bidrager foreningen/ borgeren selv med midler til projektet? Har projektet modtaget fondsmidler? Har I ansøgt fonde, som I endnu ikke har modtaget svar fra?
  • Forventet tidsplan for realisering af projektet?
  • Adgangen til og forholdene omkring den jord, som projektet opføres på, skal være afklaret. Herunder planforhold og forhold omkring naturbeskyttelse.

Eventuelle spørgsmål vedr. den nye procedure kan rettes til Bjarne Abildtrup, Fritidskonsulent, Svendborg Kommune.

Ansøgninger sendes til kulturogfritid@svendborg.dk