Musikforeninger 2019

Folkemusikforeningen Folk for Folk

Link til: Folkemusikforeningen Folk for Folk

 

Den Lille Opera 

Link til: Oplysniger om den Lille Opera

 

Egebjerg Øveklub/Spillestedet Olfert

Link til: Egebjerg Øveklub

 

Klub Møtrik

Link til: Klub Møtrik

 

Lundeborg Musik Kultur

Link til: Lundeborg Musik Kultur

 

Musikforeningen Giant Steps

Link til Giantsteps

 

Musikforeningen Rytmisk Råstof

Link til Musikforeningen Rytmisk Råstof (Harders)

 

Songwriters Corner

Link til: Songwriters Corner

 

Svendborg Blues`n Roots

www.strandlyst-svendborg.dk

 

Svendborg Danse- og Spillemandslaug

www.svendborglaug.dk

 

Svendborg Kammermusikforening

www.svendborgkammermusik.dk

 

Svendborg Kammerorkester

www.svendborgkammermusikorkester.dk

 

Svendborg Musikråd

Musikrådet er nedlagt primo 2019 og erstattet af Svendborg Musikudvalg - se herunder

 

Svendborg Musikudvalg

Link til: Svendborg Musikudvalg

 

Svendborg Stadsensemblevist nedlagt

 

Sydfyns Amatørsymfoniorkester SAMS

www.symfonisydfyn.dk

 

Visens Venner

www.visensvennersvendborg.dk