Aktiviteter for børn i sommerferien
Aktiviteter for børn i sommerferien

Ferieaktiviteter 2020

Foreninger og klubber indbydes til at arrangere ferieaktiviteter for børn og unge i den skolesøgende alder i vinterferien.

Vinterferien er fra 10. - 16. februar 2020 (uge 7)

Der vil være mulighed for at søge tilskud.

Der kan eksempelvis tilbydes aktiviteter i en weekend eller nogle dage i 2-4 timer i dagtimerne. Det er dog helt op til den enkelte forening at sammensætte et program.

I får tilskud på 90 kr. pr. instruktørtime og tilskud til materialer i begrænset omfang. Tilskud ydes ikke til udgifter i forbindelse med fortæring, sodavand mv.

Det er kun godkendte folkeoplysende foreninger, der kan modtage tilskud. Det er desuden en forudsætning for at kunne søge tilskud, at deltagerbetalingen maksimalt udgør 25 kr. pr. aktivitetstime, samt at foreningen afgiver lovpligtig erklæring om indhentelse af børneattester i forbindelse med ansøgningen.

ANSØGNINGSFRIST SENEST DEN 1. DECEMBER 2019. 

Kontakten til børn og unge sker via en flyer samt annoncering på sociale medier. Flyeren vil henvise til program på www.aktivsvendborg.dk.

Vær opmærksom på, at udfylde rubrikken vedrørende tekst til programmet for aktiviteterne nøjagtigt, da den vil danne grundlag for beskrivelsen af aktiviteten. Vi vil meget gerne have tilsendt 1 – 2 fotos pr. aktivitet. Disse kan sendes til kulturogfritid@svendborg.dk

Vi håber, at rigtig mange vil bakke op og arrangere nogle spændende aktiviteter i vinterferien.