Bevæg dig for livet - flere aktive borgere
Bevæg dig for livet - flere aktive borgere

Bevæg dig for livet

Bevæg dig for livet - flere aktive borgere

Svendborg Kommune har indgået en aftale med DGI og Danmarks Idrætsforbund om at blive visionskommune ind i Bevæg dig for livet. Bevæg dig for livet er et fælles projekt imellem DGI og DIF, der har til formål at gøre Danmark til verdens mest aktive nation.

Konkret betyder aftalen, at Svendborg Kommune i perioden 2018-2023 har forpligtet sig på at få 3600 flere borgere til at være fysisk aktive. 1800 borgere skal være aktive på egen hånd, i små selvorganiserede grupper eller i kommercielt regi, og de sidste 1800 borgere i foreningsregi.

Visionsaftalen arbejder med 5 indsatsområder, der skal være med til at løfte opgaven. Under hvert indsatsområde arbejder Svendborg Kommune med at ændre egen praksis imod mere bevægelse i de kerneopgaver, vi som kommune løser, flere partnerskaber med civilsamfundsaktører der kan fremme bevægelse samt understøtte det frivillige foreningsliv med viden, økonomi og relation – alt sammen i tæt samarbejde med DGI Fyn og DIF. De 5 indsatsområder er:

  • Teenagere og unge voksne
  • Børnefamilier
  • Socialt sårbare og udsatte målgrupper
  • Seniorer 60+
  • Sundhedsidræt

Hvis du som borger har et ønske om at skabe mere bevægelse inden for en af de nævnte målgrupper, er du velkommen til at sende en mail til Kultur og Fritid.

Ønsker du som forening økonomisk hjælp til et projekt, der også kan understøtte Bevæg dig for livet, kan du læse mere om Bevæg dig for livet-puljen. Se link her på siden.