Hvordan klager jeg over Hegnssynets afgørelser?

Hvis du vil klage over Hegnssynets afgørelser, skal du gøre det direkte til domstolene.
Hegnsynet fungerer uafhængig af Byrådet, og kommunen kan derfor ikke blande sig i hegnsynets sager.