Hvordan anmoder jeg om et Hegnssyn?

Du anmoder om et hegnssyn, ved at udfylde og sende nedenstående skema via sikker mail (Se boksen i højre spalte med link til sikker mail).

Et hegnssyn koster 1897,- kr.

Det er vigtigt, at anmodningen indeholder din påstand i sagen. Klagers påstand i sagen er det resultat, som du ønsker at opnå ved hegnssynsforretningen, og som du ønsker hegnssynets hjælp til at opnå.

Vær opmærksom på, at det ikke er Hegnssynets opgave at hente oplysninger om din sag. Det er dig, som klager, der selv skal sørge for at skaffe alle oplysninger til sagen. Undersøg derfor, om der er servitutter, en lokalplan eller andet, som gælder for netop din ejendom og som kan have betydning for din sag.