Hvordan anmoder jeg om et Hegnssyn?

Du anmoder om et hegnssyn via en selvbetjeningsløsning. Før du går i gang med at taste dine oplysninger ind, skal du logge ind på selvbetjeningsløsningen med NemId.

Gå til selvbetjeningsløsningen og anmod om et hegnssyn.

Et hegnssyn koster 2009,- kr.

Det er vigtigt, at anmodningen indeholder din påstand i sagen. Klagers påstand i sagen er det resultat, som du ønsker at opnå ved hegnssynsforretningen, og som du ønsker hegnssynets hjælp til at opnå.

Vær opmærksom på, at det ikke er Hegnssynets opgave at hente oplysninger om din sag. Det er dig, som klager, der selv skal sørge for at skaffe alle oplysninger til sagen. Undersøg derfor, om der er servitutter, en lokalplan eller andet, som gælder for netop din ejendom og som kan have betydning for din sag.