Hvilke sager kan Hegnssynet ikke behandle?

Hegnssynet kan ikke behandle spørgsmål, der drejer sig om:

  • Gener fra enkeltstående træer, herunder skyggegener fra høje træer. Sager af den karakter skal du anlægge ved domstolene
  • Skellets beliggenhed. Søg hjælp hos en landinspektør.
  • Bygningsmure, der ligger op til skel. Kontakt en byggesagsbehandler
  • Espalier, halvtage o. lign. på faste hegn eller mur i naboskel, der ikke er fælleshegn.