Hvilke sager kan Hegnssynet behandle?

Hvis du og din nabo ikke kan blive enige om hegnsforholdet mellem jeres ejendomme, kan du skriftligt anmode om et hegnssyn.

Hegnssynet træffer kun afgørelser vedrørende konkrete tvister om hegnsforhold mellem grundejere. Afgørelsen træffes kun i forbindelse med hegnssynsforretninger afholdt direkte på stedet. Vi kan ikke afgive udtalelser (syn og skøn) eller tage stilling til hypotetiske sagsforhold.

Hegnssynet behandler kun sager, der drejer sig om grønne eller faste hegn, som er placeret:

  • I eller tæt langs skellinjen mellem to ejendomme - fælleshegn
  • Op til 1,75 meter fra skellinjen på egen grund langs ejendommens skel - egne hegn