Hvad med gener fra naboens træer?

I et meget begrænset omfang kan Hegnssynet behandle sager om grene fra træer. Kun hvis grenene vokser direkte ind i og ødelægger fælleshegnet. Ligeledes hvis grene er til gene, så du ikke kan vedligeholde fælleshegnet, eller er direkte til fare for dig og din ejendom.

Derudover er din nabos træer kun omfattet af hegnsloven, hvis de tilsammen danner hegn. Det er hegnssynet, der afgør om en række træer har hegnskarakter og dermed danner et hegn i hegnslovens forstand.

Ved bedømmelse af om en trærække har hegnskarakter, lægges der vægt på følgende betingelser er opfyldt:

  • Der skal være mindst fire træer, der står med en kort indbyrdes afstand
  • De skal være ensartede, stå på række og have sidegrene, der danner afgræsning og er sammenvoksede ved jordoverfladen
  • De må ikke stå længere end 1,75 meter fra skellet og
  • De skal udgøre en væsentlig del af skellets længde.