Hvad er Hegnssynet?

Hegnssynet er et privat tvistnævn, som fungerer uafhængigt af Svendborg Kommune.
Du skal henvende dig til Hegnssynet gennem kommunen, da kommunen stiller sekretariatsbistand til rådighed for Hegnssynets formand.

Hegnssynet skal neutralt tage stilling til din og din nabos uenighed. Vi kan ikke vejlede dig om din konkrete sag, før der afholdes møde på stedet. 

Hvis det ikke lykkes at opnå et forlig, afsiger hegnsynet en kendelse. Kendelsen vil i så fald være bindende for begge parter og fortæller, hvordan hegnet skal se ud i fremtiden, og hvordan det skal vedligeholdes.