Frie grunddata

Fri data

En lang række geodata fra Geodatastyrelsen er gjort tilgængelige for alle uden betaling.

Nu kan du hente topografiske kortdata (landkort), matrikeldata og højdedata for et givent kortudsnit.

Disse data findes på Kortforsyningens hjemmeside.