Sagsbehandlingstid på byggetilladelser

Sagsbehandlingstid på byggetilladelser

Vi har i øjeblikket en sagsbehandlingstid på byggetilladelser på ca. 12 uger.

Nedrivningstilladelser, klager over igangværende byggeri og sager om skimmelsvamp behandles indenfor 4 uger, ligesom vi også bestræber os på at give svar på generelle forespørgsler om byggeri indenfor 4 uger.

Vær opmærksom på, at hvis dit byggearbejde kræver dispensationer, tilladelse efter anden lovgivning end byggeloven, eksempelvis landzonetilladelse, eller hvis ansøgningsmaterialet ikke er fyldestgørende ved ansøgning, så kan sagsbehandlingstiden blive forlænget yderligere.

Vær i øvrigt opmærksom på at der opkræves byggesagsgebyr for sagsbehandling. Læs mere om byggesagsgebyr her.