Salg af Gammel Nybyvej 44, Tåsinge, 5700 Svendborg i udbud

Landbrugsejendom med et boligareal på 729 m2 og 1,9510 ha jord i landlige omgivelser sælges i udbud

Landbrugsejendom med landbrugspligt sælges i udbud. Ejendommen rummer et stort stuehus på 729 m2 samt en stor længe. Ejendommen har tidligere været brugt som heldagsskole og har også en fortid som plejehjem.

Ejendommen indeholder stor køkken, flere store gode rum i stueetagen. På første sal findes der værelser i forskellige størrelser. Vinkelret på stuehuset, findes en mindre bygning, som tidligere har være brugt til naturbørnehave. 

Stor udenomsareal samt jordtilligende. Ejendommen er omkranset af andre landbrugsarealer. 

Ejendommen overtages godkendt til undervisning. Det påhviler køber at ansøge om ændret anvendelse fra undervisning til bolig. Sekundære bygninger skal ændres til udhuse. Dette skal gøres senest 6 måneder efter overtagelsen. Det kan oplyses, at der er givet landzonetilladelse til anvendelsesændring. Se bilag

Ejendommen sælges i udbud i henhold til BEK nr. 799 af 24. juni 2011:

Budfrist er tirsdag den 16. marts  2021 kl. 12.00

Mindstepris kr. 950.000

Tilbud fremsendes pr. post mrk. "20-21112" til Svendborg Kommune, Jessens Mole 11, 1 sal, 5700 Svendborg eller via "Skriv sikret" mail.

Alle dokumenter fremgår af nedestående bilag: