Styringsdialog

Styringsdialog mellem Svendborg Kommune og de almene boligorganisationer

Svendborg Kommune er som tilsynsmyndighed for de almene boligorganisationer og i medfør af Lov om almene boliger m.v. forpligtet til at føre en styringsdialog i form af årlige dialogmøder med de enkelte boligorganisationer om deres virksomhed og eventuelle udfordringer.

Som grundlag for styringsdialogen har de almene boligorganisationer forud for mødet sendt en dokumentationspakke til kommunen via Landsbyggefondens it-portal Almenstyringsdialog.dk

Kommunen skal offentliggøre referaterne af de afholdte styringsdialogmøder. Referaterne vil løbende blive lagt nedenfor: