Affaldsplan 2015
Affaldsplan 2015

Husholdningsaffald

Husholdningsaffald kaldes også restaffald eller dagrenovation

Hvad er husholdningsaffald ?

Det kan eksempelvis være: Madrester, køkkenrulle og pizzabakker, juice- og mælkekartoner, tandpastatuber, bleer, sod og aske (skal være koldt og indpakket) eller pap og papir, der har været i berøring med madvarer.

Affaldsindsamling
Affald indsamles i det daglige af Vand og Affald og deres samarbejdspartnere. Du kan få svar på dine spørgsmål ved at se på Vand og Affalds hjemmeside under affald, f. eks.:

  • Dagrenovation - herunder, hvordan du skal sortere derhjemme.
  • Hvordan kan jeg få hentet mere affald? 
  • Hvordan og hvornår hentes mit storskrald? 
  • Information om vores genbrugsstationer – herunder åbningstider. 

Svendborg Kommune har, for at opfylde statens ressourcestrategi, etableret nye sorteringsordninger for affald, som træder i kraft i løbet af 2020. Find dem på Vand og Affalds hjemmeside, under Svendborg uden affald.

Vil du vide mere om planer for affaldshåndtering i Svendborg Kommune ?

Regulativ for husholdningsaffald - Se bilag herunder.

Affaldsplan - se under "Læs også"