Afbrænding af haveaffald

Afbrænding af affald er generelt forbudt, der er dog nogle få undtagelser.

Hvornår må man brænde haveaffald?

  • I byzone må du som privat grundejer ikke afbrænde haveaffald.
  • I landzone må du som privat grundejer afbrænde haveaffald, fra den 1. december til den 1. marts, i tidsrummet fra solopgang til solnedgang.
  • I byzone og landzone må du som privat grundejer afbrænde haveaffald i form af rent, tørt træ Sankthansaften, den 23. juni.
  • Til rekreative formål (for hyggens skyld) må du hele året afbrænde brænde i form af rent, tørt træ, på særligt indrettede bålpladser.

Afbrænding må ikke være til ulempe for dine omgivelser, og skal være i overensstemmelse med bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.v.