Mad- og måltidspolitik

Mad- og Måltidspolitik for børn og unge fra 0-16 år

Mad- og måltidspolitikken for børn og unge 0-16 år i Svendborg Kommunes dagtilbud, skoler og SFO’er blev godkendt af Sundheds- og forebyggelsesudvalget samt Udvalget for Børn og Unge i december 2011.

Politikken har et overordnet princip, der hedder, at Råderummet er forældrenes. Det betyder, at:

  • Den mad, der serveres/tilbydes i dagtilbud, skoler samt SFO’er ikke må fylde råderummet
  • Madpakken betragtes som forældrenes. Der opfordres til dialog om, at madpakken lever op til De 8 kostråd
  • Mad som tilbydes flere, og som derved rækker ud over det enkelte barn eller den unge, skal leve op til princippet
  • Princippet kan fraviges ved særlige lejligheder. Det kan f.eks. være ved højtider, ved enkeltpersoners fødselsdage, når skolen eller dagtilbuddet holder fødselsdag, sidste skoledag etc. Hvad der betragtes som særlige lejligheder, skal defineres lokalt
  • Hvorvidt princippet er gældende i andre situationer, som eks. forældremøder, forældre-arrangementer, sommerfester, fællesspisninger osv. skal defineres lokalt.

Politikken har desuden tre mål:

  • Skab den gode oplevelse
  • Følg kostrådene
  • Spis gerne økologiske fødevarer, der følger årstiden

Mad- og måltidspolitikken er den overordnede ramme for mad og måltider i Svendborg Kommunes dagtilbud, skoler og SFO’er.

Idehæfter

Der er udarbejdet to Idéhæfter, der har til formål at supplere politikken og derved gøre arbejdet med mad og måltider nemmere.

Der er udarbejdet et idéhæfte til Dagtilbudsområdet og et idéhæfte til skole og SFO området. Idéhæfterne finder du her til højre.

Bagerst i idéhæfterne er der en række opskrifter til sunde alternativer. Disse opskrifter kan også hentes i et separat hæfte her til højre.

Litteraturhæfte

Mad- og måltidspolitikken er udarbejdet med udgangspunkt i nyeste viden indenfor mad og måltider. Der er i politikken ikke henvisninger til litteraturen. Disse henvisninger finder du i stedet i litteraturhæftet (her på siden).

Politikken er udarbejdet i et samarbejde mellem Sundhedsområdet og Børn og Ungeområdet.