Retningslinjer for private pasningsordninger

Svendborg Kommune har fastsat retningslinjer, som private pasningsordninger skal leve op til for at kunne blive godkendt, jf. dagtilbudsloven § § 78-85. Kriterierne for godkendelsen svarer til de krav, der følger af lovgivningen.

Svendborg Kommunes retningslinjer for private pasningsordninger er godkendt i Børne- og Ungeudvalget den d. 11. november 2020. Du kan læse mere om retningslinjer for private pasningsordninger i dokumentet nederst på denne side.