Børnehave og vuggestue

I Svendborg Kommune kan du vælge en række forskellige dagtilbud til børn fra 0 år til start i Forårs-SFO, hvis du skal have dit barn indskrevet i et kommunalt eller selvejende dagtilbud. Du kan se mere om dagtilbuddene på www.dagtilbudisvendborg.dk 

For at indskrive dit barn, skal du bruge Digital Pladsanvisning.
Pladsanvisningen i Borgerservice står efterfølgende for anvisningen af plads.

Ønsker du derimod dit barn indskrevet i et privat dagtilbud, skal du rette henvendelse til det enkelte dagtilbud.