Svendborg Natur- og miljøskole

Svendborg Natur- og miljøskole

Svendborg kommunale Natur- og Miljøskole holder til på adressen Skårupøre Strandvej 47.

Naturskolen har egen hjemmeside.

Bygninger og udeareal anvendes fast af grupper af børn fra dagtilbud og elever fra undervisningstilbud for elever med særlige behov, politihundeforening, biavlerforening, spejdere, klubvirksomhed ved Ugleklubben og lejlighedsvis Ungdomsskolen og andre interesserede, der har en aftale.

 

Formålet med undervisningen på Svendborg Natur- og Miljøskole er, at:

  • fremme elevernes glæde ved og interesse for naturen og at øge deres forståelse af sammenhæng i naturen.
  • give dem viden om og indsigt i menneskets samspil med naturen samt at øge deres ansvarlighed overfor miljø og natur og give dem grundlag for stillingtagen og handlen i konkrete natur- og miljøspørgsmål.

 

Målgruppe
De primære brugere er elever i kommunens folkeskoler. NaturTeknologi- og biologilærere fra skolen tilbydes kurser.

 

Indhold
Det er op til den enkelte skole/faglærer i samarbejde med personalet på Natur- og Miljøskolen at fastlægge og gennemføre den enkelte undervisning.

 

Organisering
De ansatte ved Natur- og Miljøskolen gør tjeneste i Svendborg Kommune ved Skårup Skole og refererer p.t. til ledelsen på Skårup skole.

Det er Natur- og Miljøskolens ansvar, at projektet er attraktivt for samtlige skoler i kommunen, i samarbejde med ledelsen på Skårup skole og skolelederne fra de øvrige folkeskoler.

Det skal sikres, at der er dialog med brugerne omkring projektets virke.

 

Samarbejdspartnere
Natur- og Miljøskolen samarbejder primært med Svendborg Kommunes skoler og dagtilbud, specialskoler, ungdomsuddannelser og andre interessenter.