Værkstedsklassen - Vestermarkskolen

8. - 10. klassetrin - Intergreret tilbud

Visitationsudvalget

  • Skoleledelse - formand
  • Psykologfaglig leder i PPR (aktuelt uddelegeret til skolesocialrådgiveren i PPR).
  • Lærer fra Værkstedsklassen
  • UU-vejleder

 

Henvisningens indhold

Indstilling til PPR.
Elevstatus fra skolens kompetencecenter.
Evt. pæd.-psykologisk undersøgelse/vurdering.

 

Beskrivelse af målgruppen

Unge på 8. – 9. Skoletrin, der vurderes til at udvikle sig bedre i et praktisk, alternativt skoletilbud i en mindre gruppe og overskuelige rammer. Værkstedsklassen er ikke et behandlingstilbud.

 

Revisitation og statusmøder

Visitationsudvalget.
Personalet samarbejder løbende med forældrene og de berørte myndigheder.